Work     About


隐庭

“ 始知真隐者,不必在山林。”  
 深圳      私人庭院

项目地点:深圳

设计团队:康恒、孙伟

设计内容:概念设计、施工图设计、施工监理
庭园面积:700平方米 
图片摄影:史暘©️ Copyrights 2019 July Cooperative Company  Shanghai QiYue Cultural Development Co., Ltd